Όροι Χρήσης

1.1. Αποδοχή όρων

Το Ηλεκτρονικό e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής  Όρους Χρήσης.
Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
Το e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή "Νέος Πελάτης" της ιστοσελίδας Εισόδου. 
 


1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας
Το e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί ΜΙΑ φορά, στην ιστοσελίδα εισόδου του e-shop, επιλέγοντας Νέος Πελάτης. Ο Πελάτης εγγράφεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 

 

Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 


·    Να δει τα περιεχόμενα του ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ του. Υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.


·    Να δει τις ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ που έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  


·    Να δει ΠΑΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ με προϊόντα που ανήκουν στο κατάστημα του e-shop.


·    Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.


·    Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς στην παράγραφο 1.3.a. 

 

 

1.3. Στοιχεία Πελάτη 

 

1.3.α. Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Πελάτη. 


Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο ανήκει στην  ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: 
Φύλο, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση E-Mail, Α.Φ.Μ. για χώρες εντός Ε.Ε., Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη. 

 

1.3.β. Χρήση των στοιχείων του πελάτη από το e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  
Στο Ηλεκτρονικό  Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που: 
α. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο  ηλεκτρονικό κατάστημα
β. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του website, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών κ.λ.π.

 

Η ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το website μας.

 

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ,  όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του, εφόσον: 
α. έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.   
β. δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

1.4. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., υποχρεούται : 

 

1.4.α.   Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας. 

 

1.4.β.   Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων. 

 

1.4.γ.   Να  τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

1.4.δ.   Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης. 

 

1.4.ε.   Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα τον λογαριασμό Πελάτη. 

 

1.4.στ.    Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  Υ& 

 

1.4.ζ. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).

 

1.4.η. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στo e-shop ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

 

1.5. Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας
ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόψει την υπηρεσία προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση των υπηρεσιών του e-shop, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους παρόντες, αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει το γεγονός ότι το e-shop ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.
 

 

1.6. Προϊόντα και πληροφορίες - ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
 

1.6.α. ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στον Πελάτη, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop προερχόμενη, από ΑΠΩΛΕΙΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ, Ή ΜΗ ΛΗΨΗ, Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .

 

1.6.β. Οποιαδήποτε δικαστική ή ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ πωλήσεις γίνονται μέσω των E-SHOP, ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.