Αποστολη και Επιστροφη

3.1. Τρόπος αποστολής  
Η επιλογή της εταιρείας μεταφοράς γίνεται από την ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ή από τον πελάτη. Η επιστολή των εμπορευμάτων γίνεται με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο. Εφόσον ο πελάτης όμως θέλει δική του μεταφορική θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει. 
Ο χρόνος αποστολής με courier για την Ελλάδα είναι από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες. Για τις χώρες του εξωτερικού διαφέρει ανάλογα με την χώρα. 
Το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα το βάρος της παραγγελίας και αποστέλλετε σχετικό e-mail μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον πελάτη. 

 

3.2. Τιμές Προϊόντων 
Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι (Φ.Π.Α.), μεταφορικά έξοδα, εκτελωνιστικά έξοδα και δασμοί.

 

3.3. Επιστροφές Προϊόντων
Επιστροφή μέρους της παραγγελίας του πελάτη ή επιστροφή ολόκληρης της παραγγελίας γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση που η ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., εκτέλεσε λάθος παραγγελία ή λάθος προϊόντα, για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας για την αποδοχή της επιστροφής.

 

3.4. Εγγύηση προϊόντων
Η εγγύηση των προϊόντων είναι αυτή που παρέχεται από την ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.. 

 

3.5. Επιστροφή χρημάτων
Γίνεται μόνο εάν η ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.

 

3.6. Επιστροφή Προϊόντων στο Κατάστημα
Η πολιτική επιστροφής προϊόντων αφορά και προσδιορίζεται από το παρόν  Ηλεκτρονικό Κατάστημα του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  στο οποίο έγινε η παραγγελία. Την αποκλειστική ευθύνη για την εξυπηρέτηση αιτημάτων για επιστροφή προϊόντων από τους Πελάτες για οποιοδήποτε λόγο, φέρουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας.

 

3.7. Επικοινωνία με το Κατάστημα 
Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  στο οποίο έχει τοποθετήσει παραγγελία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα Επικοινωνία του Καταστήματος.

 

3.8. Καταγγελίες, Παράπονα Πελατών
Στην περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι, οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , είναι ελλιπείς ή / και λανθασμένες ή οι αναγραφόμενες  πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι χρεώσεις και ο τρόπος πληρωμής είναι ελλιπή, παραπλανητικά ή ψευδή, μπορεί να επικοινωνήσει με το e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

3.9 Δωσιδικία & Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , ή τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

3.10 Αποδοχή Όρων
Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα  με τους παραπάνω όρους συνεργασίας  και αποδέχεται να πραγματοποιήσει την αγορά σύμφωνα με αυτούς. Οι όροι χρήσης για την συναλλαγή μεταξύ πελάτη και του e-shop της εταιρείας ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. , έχουν διαβασθεί από τους ενδιαφερόμενους της συναλλαγής.